پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

اسم گربه نر و ماده جدید و جذاب 2022

اسم گربه نر و ماده جدید و جذاب 2022

بهترین اسم گربه چیست؟ ممکن است به تازگی تصمیم به سرپرستی گرفتن گربه یا بچه گربه گرفته باشید، یا تصادفا گربه ای زخمی، مجروح و یا

رهکار های افزایش طول عمر طوطی

راهکار های افزایش طول عمر طوطی

طوطی من چقدر عمر می کند؟ یکی از دغدغه های اصلی سرپرستان حیوانات خانگی، طول عمر این موجودات دوست داشتنی است، به دلیل وابستگی های عاطفی