پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

بلوک شن و صدف الی

امتیاز بده لطفا!
بلوک شن و صدف الی
خرید بلوک شن و صدف الی

کمک به هضم غذا

10,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

برای هضم بهتر غذا
جلوگیری از خوردن گچ دیوار،خاک گلدان و … (تحریک حس کنجکاوی پرنده)
کمک به تامین کلسیم و بهبود گوارش پرنده
کمک به عملکرد بهتر چینه دان

امتیاز بده لطفا!