پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

تابرنیل سریا

امتیاز بده لطفا!
تابرنیل سریا
در حال بارگذاری ...
خرید تابرنیل سریا

تابرنیل سریا محصول شرکت تابرنیل اسپانیا، ویژه جلوگیری از مرگ ومیر جوجه قناری،طوطی،مرغ عشق وپرندگان زینتی در طی روزهای اول زندگی است و حاوی ترکیبات انتی بیوتیک و انواع ویتامینها است، که درپیشگیری از ابتلا به بیماریهای دستگاه گوارش مثل اسهال وبیماریهای تنفسی وبیماریهای دستگاه ادراری در پرندگان نقش بسیار موثر ومفیدی دارد

75,000تومان

ناموجود

تابرنیل سریا محصول شرکت تابرنیل اسپانیا، ویژه جلوگیری از مرگ ومیر جوجه قناری،طوطی،مرغ عشق وپرندگان زینتی در طی روزهای اول زندگی است و حاوی ترکیبات انتی بیوتیک و انواع ویتامینها است، که درپیشگیری از ابتلا به بیماریهای دستگاه گوارش مثل اسهال وبیماریهای تنفسی وبیماریهای دستگاه ادراری در پرندگان نقش بسیار موثر ومفیدی دارد، باکتریهای گرم مثبت وگرم منفی ازقبیل سالمونلاها وکلی فرم ها می توانند باعث آنتریت یا ورم روده ودر نتیجه اسهال در پرندگان به ویژه جوجه ها به شود که باعث مرگ جوجه ها می گردد، که پودر تابرنیل سریا با توجه به آنتی بوتیک موثر در پیشگیری ومرگ ومیر جوجه ها موثر است وهمچنین یکسری از باکتریها سبب مشکلات تنفسی وادراری در جوجه قناری وطوطی ومرغ عشق وپرندگان زینتی می گردد وپودر تابرنیل سریا برروی انهدام این باکتریها بطور موثر عمل وگاها ویروسها سبب درگیری دستگاه تنفسی پرنده می گردند که متعاقب آلودگی ویروسی بدن پرنده به ویژه جوجه ها ضعیف می گردد که گاها موجب مرگ قناری وطوطی وپرنده زینتی ما می شود ویا بدن پرنده مستعدبه عفونت باکتری های ثانویه می گردد که پودر سریا تابرنیل از عفونت ثانویه پیشگیری می کند،
همچنین پودر تابرنیل سریا در درمان وپیشگیری از ابتلا به عفونت های تنفسی وگوارشی در پرندگان بالغ بسیار کاربرد دارد

امتیاز بده لطفا!