پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

تخمه قرمز ریز

امتیاز بده لطفا!
تخمه قرمز ریز
خرید تخمه قرمز ریز

تخمه قرمز یا قهوه ای

22,000تومان79,000تومان

صاف

تخمه شاهرودی
تخمه شاهرودی معروف به تخمه قرمز یا قهوه ای ،کم چربی و مناسب انواع طوطی سانان هست.
تخمه ها تازه هستند و مستقیم از کشاورز تهیه و بدون هیچ عملیاتی بسته بندی می گردند.

امتیاز بده لطفا!
محصولات مرتبط