پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

جادانی مکانیزه

امتیاز بده لطفا!
جادانی مکانیزه
خرید جادانی مکانیزه

25,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

کاهش دور ریز دان
جلوگیری از پخش شدن پوسته دان در اطراف قفس
جلوگیری از آلوده شدن با فضله پرندگان
قابل اتصال از بیرون و داخل قفس

امتیاز بده لطفا!