پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

جادانی مکانیزه

امتیاز بده لطفا!
جادانی مکانیزه
در حال بارگذاری ...
خرید جادانی مکانیزه

35,000تومان

دسترسی: 20 عدد در انبار

کاهش دور ریز دان
جلوگیری از پخش شدن پوسته دان در اطراف قفس
جلوگیری از آلوده شدن با فضله پرندگان
قابل اتصال از بیرون و داخل قفس

امتیاز بده لطفا!