پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

شن و صدف الی

امتیاز بده لطفا!
شن و صدف الی
در حال بارگذاری ...
خرید شن و صدف الی

15,000تومان

ناموجود

برای هضم بهتر غذا
جلوگیری از خوردن گچ دیوار،خاک گلدان و … (تحریک حس کنجکاوی پرنده)
کمک به تامین کلسیم و بهبود گوارش پرنده
کمک به عملکرد بهتر چینه دان

امتیاز بده لطفا!
وزن 0.3 کیلوگرم