پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

ظرف تخم مرغی ساده

امتیاز بده لطفا!
ظرف تخم مرغی ساده
در حال بارگذاری ...
خرید ظرف تخم مرغی ساده

مناسب برای غذاهایی که باید در مقدار کم در اختیار پرنده قرار گیرد
مانند پلت ، میوه و سبزیجات ، هر گونه غذای تر

2,000تومان

ناموجود

امتیاز بده لطفا!