پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

ظرف غذای نشیمن دار

امتیاز بده لطفا!
ظرف غذای نشیمن دار
خرید ظرف غذای نشیمن دار

مناسب برای غذاهای تشویقی ، غذای نرم و خوراک های مکمل (پلت) که باید به مقدار مشخص در اختیار پرنده قرار بگیرد
نشیمن این محصول کمک میکند تا پرنده شما به راحتی نزدیک ظرف نشسته و غذا بخورد

4,000تومان

دسترسی: 11 در انبار

امتیاز بده لطفا!
محصولات مرتبط