پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

ظرف غذای نشیمن دار

امتیاز بده لطفا!
ظرف غذای نشیمن دار
در حال بارگذاری ...
خرید ظرف غذای نشیمن دار

مناسب برای غذاهای تشویقی ، غذای نرم و خوراک های مکمل (پلت) که باید به مقدار مشخص در اختیار پرنده قرار بگیرد
نشیمن این محصول کمک میکند تا پرنده شما به راحتی نزدیک ظرف نشسته و غذا بخورد

5,000تومان

ناموجود

امتیاز بده لطفا!