پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

فرچه شست و شوی ظروف

امتیاز بده لطفا!
فرچه شست و شوی ظروف
خرید فرچه شست و شوی ظروف

فرچه شیشه شور

15,000تومان

دسترسی: 2 در انبار

فرچه شست و شوی ظروف
برای شست و شوی بهتر آبخوری ها و دسترسی به تمامی نقاط
شامل دو فرچه برای دسترسی بهتر به تمام نقاط

امتیاز بده لطفا!