پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

قفس حمل

امتیاز بده لطفا!
خرید قفس حمل

قفس حمل وارداتی مناسب حمل گرینچیک، طوطی برزیلی، عروس هلندی و دیگر طوطی های کوچک جثه
چنس عالی
دارای دو ظرف غذا، دو نشیمن و دو تاپ
در چهار رنگ قرمز، آبی ،زرد و سبز (ارسال رنگ به صورت رندم)

105,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

قفس حمل وارداتی مناسب حمل گرینچیک، طوطی برزیلی، عروس هلندی و دیگر طوطی های کوچک جثه
چنس عالی
دارای دو ظرف غذا، دو نشیمن و دو تاپ
در چهار رنگ قرمز، آبی ،زرد و سبز (ارسال رنگ به صورت رندم)

امتیاز بده لطفا!