پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

كلسيم مايع كويكو

امتیاز بده لطفا!
كلسيم مايع كويكو
در حال بارگذاری ...
خرید كلسيم مايع كويكو

 

راه حلی مناسب براي مقابله با كمبود كلسيم

قيمت براي ٢٠ سي سي درج شده است

کلسیم را بطور روزانه به همراه آب آشاميدني يا غذا استفاده كنيد تا از رشد مناسب و نمو استخوان ها در پرندگان جوان اطمينان حاصل شود. كلسيم وضعيت پرها را بهبود مي بخشد و ضمن تقويت پوسته تخم ها به جلوگيري از پرریزی در پرندگان بالغ كمك بسزائی مي كند. تمامي پرندگان اهلي و وحشي نيازمند كلسيم هستند و استفاده از این محصول بهترين روش تامین آن میباشد .

فروش در شيشه هاي استاندارد مواد دارويي به همراه قطره چكان

براي خريد قوطي پلمپ به پشتيباني پيام دهيد

انقضا: 2024/12

70,000تومان

دسترسی: 10 عدد در انبار

راه حلی مناسب براي مقابله با كمبود كلسيم

کلسیم را بطور روزانه به همراه آب آشاميدني يا غذا استفاده كنيد تا از رشد مناسب و نمو استخوان ها در پرندگان جوان اطمينان حاصل شود. كلسيم وضعيت پرها را بهبود مي بخشد و ضمن تقويت پوسته تخم ها به جلوگيري از پرریزی در پرندگان بالغ كمك بسزائی مي كند. تمامي پرندگان اهلي و وحشي نيازمند كلسيم هستند و استفاده از این محصول بهترين روش تامین آن میباشد .

فروش در شيشه هاي استاندارد مواد دارويي به همراه قطره چكان

قيمت براي ٢٠ سي سي درج شده است

 

انقضا: 2024/12

امتیاز بده لطفا!