پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

نردبان طوطی

امتیاز بده لطفا!
نردبان طوطی
خرید نردبان طوطی

نردبان طوطی 72 سانتی
چوبی
مناسب طوطی های بزرگ مثل کاسکو، شاه طوطی ،آرا، کاکادو و…

45,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

نردبان طوطی 72 سانتی
چوبی
مناسب طوطی های بزرگ مثل کاسکو، شاه طوطی ،آرا، کاکادو و…

امتیاز بده لطفا!