پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

نشیمن دوشاخه طبیعی

امتیاز بده لطفا!
نشیمن دوشاخه طبیعی
خرید نشیمن دوشاخه طبیعی

نشیمن طبیعی دو شاخه
ساخته شده از چوب های مجاز برای استفاده پرندگان
فضای کمی در قفس اشغال می کند
جایگزین مناسب برای نشیمن های صاف و صیقلی

20,000تومان

نشیمن طبیعی دو شاخه

در دو سایز

مناسب کوچک و متوسط جثه یا مناسب بزرگ جثه ها

نوع مناسب بزرگ جثه ها مجهز به پیچ بزرگ میباشد که به نسبت نوع دیگر تحمل وزن بالاتری دارد
ساخته شده از چوب های مجاز برای استفاده پرندگان
فضای کمی در قفس اشغال می کند
جایگزین مناسب برای نشیمن های صاف و صیقلی

امتیاز بده لطفا!