پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

نشیمن طبیعی دوسر مهره

امتیاز بده لطفا!
نشیمن طبیعی دوسر مهره
در حال بارگذاری ...
خرید نشیمن طبیعی دوسر مهره

نشیمن طبیعی

قطر ٢/٥ سانت به بالا موجود است

20,000تومان

ناموجود

نشیمن طبیعی دو سر مهره تهیه شده از چوب های مجاز برای استفاده پرندگان زینتی
تمامی چوب های طبیعی مجموعه دکتر وودی کوره رفته و ضدعفونی شده هستند
سایز نرمال برای قفس های 1033
قطر ٢/٥ سانت به بالا موجود است

امتیاز بده لطفا!