پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

نکتون پروبیوتیک

امتیاز بده لطفا!
نکتون پروبیوتیک
خرید نکتون پروبیوتیک

پروبیوتیک

35,000تومان140,000تومان

صاف

نکتون بایوتیک برد، مکمل پروبیوتیک مناسب همه گونه های پرندگان است. باکتریهای پروبیوتیک موجود در آن به هضم آنزیمی غذا در چینه دان و روده پرندگان کمک می کنند.
این مکمل حاودی مواد پری بیوتیک مانند فروکتان ها و مانان-الیگوساکاریدها است، که باعث ایجاد ترکیب طبیعی و سالم فلور روده می شوند.
این محصول به رفع سو هاضمه کمک می کند و بعد از درمان های آنتی بیوتیکی به سرعت هضم را به وضعیت طبیعی برمی گرداند.
همچنین برای مقابله با فشار و استرس می توان از این محصول استفاده کرد، به عنوان مثال قبل از حمل و نقل و …

امتیاز بده لطفا!
محصولات مرتبط