پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

پیاله چوبی

امتیاز بده لطفا!
پیاله چوبی
خرید پیاله چوبی

10,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

پیاله چوبی
ساخته شده از چوب های مجاز برای استفاده طوطیسانان
تحریک غریزه پرندگان برای امتحان کردن غذاهای جدید
مورد استفاده برای غذاهای خشک
اتصال کاملا محکم به قفس

امتیاز بده لطفا!