پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

کت نیپ موش طنابی

امتیاز بده لطفا!
کت نیپ موش طنابی
خرید کت نیپ موش طنابی

موش طنابی راه راه به همراه دم از جنس پر

برای تحریک بیشتر گربه شما

100,000تومان

دسترسی: 2 در انبار

دسته چوبی

بسیار با کیفیت

ضد حساسیت

بازی و سرگرمی برای گربه دلبند شما

امتیاز بده لطفا!