پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

کلسی لوکس ورسلاگا

تا اینجا 1 نفر امتیاز داده
کلسی لوکس ورسلاگا
در حال بارگذاری ...
خرید کلسی لوکس ورسلاگا

مکمل عالی برای تامین کلسیم

انقضا: ٢٠٢٦/٠٢

25,000تومان

این مکمل غذایی براحتی در آب حل شده و دارای کلسیم مطلوب، میباشد. در تشکیل پوسته تخم، رشد و شکل گیری بهتر استخوانها در پرندگان جوان بسیار موثر بوده و در طول فصل تولید مثل، از تخم ناقص یا تخم پیوسته که در اثر کمبود کلسیم یا تشنج عضلانی به وجود می آید، جلوگیری می نماید.
مکمل کلسیم برای تشکیل بهتر پوسته تخم، رشد اسکلتی سالم در پرندگان جوان، کمبود کلسیم و تشنج عضلانی استفاده می گردد.
کلسیم یک عنصر ضروری در بدن پرنده است که کمبود آن منجر به عملکرد نامناسب سیستم عصبی، تغییر شکل استخوانها و پوسته ضعیف و شکستگی تخم می شود.

تا اینجا 1 نفر امتیاز داده