پشتیبانی | مشاوره دامپزشکی

شن و صدف یک کیلویی پادوان

تا اینجا 1 نفر امتیاز داده
شن و صدف یک کیلویی پادوان
در حال بارگذاری ...
خرید شن و صدف یک کیلویی پادوان

شن و صدف یک کیلویی پادوان
با توجه به اینکه پرندگان بجای معده، سنگدان دارند پس عمل هضم دانه و غذا در سنگدان انجام می شود. وجود سنگ ریزه و شن در سنگدان باعث میگردد دان بخوبی هضم گردد و و از بعضی از بیماری های گوارشی در پرندگان پیشگیری شود.
این محصول ترکیبی از شن استریل عاری از گرد و غبار به همراه صدف دریایی غنی شده با اسانس رازیانه می باشد.
می توان شن صدفی فوق را به دو صورت استفاده کرد:
1_در ظرف کوچکی ریخته و همیشه در اختیار پرنده قرار داد.
2_می توان در کف قفس به عمق0/5 سانتیمتر ریخته تا نظافت کف قفس راحت تر انجام شود و بوی نامطبوع فضولات پرنده را نیز از بین ببرد.

120,000تومان

دسترسی: 6 عدد در انبار

شن و صدف یک کیلویی پادوان
با توجه به اینکه پرندگان بجای معده، سنگدان دارند پس عمل هضم دانه و غذا در سنگدان انجام می شود. وجود سنگ ریزه و شن در سنگدان باعث میگردد دان بخوبی هضم گردد و و از بعضی از بیماری های گوارشی در پرندگان پیشگیری شود. همچنین می تواند بخشی از نیاز بدن پرنده به کلسیم را فذاهم کند.
این محصول ترکیبی از شن استریل عاری از گرد و غبار به همراه صدف دریایی غنی شده با اسانس رازیانه می باشد.
می توان شن صدفی فوق را به دو صورت استفاده کرد:
1_در ظرف کوچکی ریخته و همیشه در اختیار پرنده قرار داد.(غیر از دوران جوجه داری)
2_می توان در کف قفس به عمق0/5 سانتیمتر ریخته تا نظافت کف قفس راحت تر انجام شود و بوی نامطبوع فضولات پرنده را نیز از بین ببرد.

تا اینجا 1 نفر امتیاز داده